Teplé dny přinesly vysoké koncentrace pylu v ovzduší

Teplé a větrné dny přinesly v uplynulém kalendářním týdnu vysoké denní koncentrace pylu v ovzduší na celém území Slovenska. Pokračovala pylová sezóna lísky, olše, dřevin z čeledi cypřišovité-tisovité, jasanu a topolu. Přibyl pyl břízy a habr. Pylová sezóna lísky a olše díky pylu transportovanému vzdušnými proudy z chladnějších oblastí opět nabrala na síle a pyl těchto alergenů místy dosahoval velmi vysokých denních koncentrací.

Pylová sezóna dřevin z čeledí cypřišovitě-tisovitá a jasanu se z teplejších oblastí posunula na střed, sever a východ Slovenska. Výrazně se zvýšily i denní koncentrace pylu topolu a vrby. Nejvyšší denní koncentrace pylu lísky zachytila ​​monitorovací stanice v Banské Bystrici 646 pylových zrn v m3 vzduchu, v Žilině 438 pylových zrn v m3 vzduchu, v Košicích 420 pylových zrn v m3 vzduchu a v Bratislavě 221 pylových. Nejvyšší denní hladinu pylu olše zachytili v Banské Bystrici 518 pylových zrn v m3 vzduchu, v Košicích 376 pylových zrn v m3 vzduchu a v Bratislavě 171 pylových zrn v m3 vzduchu. Pyl břízy dosáhl nejvyšší naměřené hladiny v Bratislavě a to 51 pylových zrn v m3 vzduchu, v Banské Bystrici 23 pylových zrn v m3 vzduchu. Pyl dřevin z čeledí cypřišovité-tisovité dosáhl nejvyšších denních koncentrací v Bratislavě – 576 pylových zrn v m3 vzduchu, v Banské Bystrici 575 pylových zrn v m3 vzduchu, v Košicích 572 pylových zrn v m3 vzduchu. Nejvyšší denní koncentraci pylu jasanu zachytili v Bratislavě 166 pylových zrn v m3 vzduchu. Pyl topolu dosáhl nejvyšší denní koncentrace v Bratislavě 1556 pylových zrn v m3 vzduchu, v Nitře 408 pylových zrn v m3 vzduchu a v Banské Bystrici 205 pylových zrn v m3 vzduchu. Kromě pylu zmíněných druhů se v ovzduší vyskytoval ještě pyl jilmu, habru, dubu a vrby. Spory hub (plísní) byly zastoupeny zejména rodem Cladosporium a dosahovaly většinou nízké hladiny.

Zpět do obchodu