Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy při koupi zboží nabízeného na internetovém obchodě www.stopalerg.cz mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je RM PHARM sro, Vlárská 66, 831 01, Bratislava, IČ: 47 807 512, DI Č: 2024100749, DIČ: SK2024100749 jako prodávající a na straně druhé je kupující. Kupujícím je soukromá osoba, živnostník, právnická osoba nebo organizace.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. V případě, je-li smluvní stranou na straně kupujícího osoba v postavení spotřebitele, řídí se právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 1/2003. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitel a v platném znění a zákonem č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou na straně kupujícího podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním a archivací jeho osobních údajů v databázi prodávajícího v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění.

III. Postup zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere zboží, vyplní požadované údaje, vybere si způsob platby a způsob dodání zboží a odešle objednávku. Internetový obchod automaticky eviduje a potvrdí objednávku, čímž se uzavírá kupní smlouva. Kupující odesláním objednávky akceptuje obchodní podmínky prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

Kupující si může zvolit způsob platby na dobírku, bankovním převodem nebo prostřednictvím služby TatraPay.

Při platbě na dobírku si prodávající účtuje ke konečné částce příplatek za dobírku a poštovné. Zboží prodávající expeduje prostřednictvím České pošty a.s. nejpozději 72 hodin po přijetí objednávky od kupujícího. Slovenská pošta zboží dodá přibližně za 2-4 pracovní dny. V případě, že nezastihne příjemce, v poštovní schránce nechá oznámení o uložení zásilky na poště. Doba úschovy je 10 dní.

Při platbě bankovním převodem nebo prostřednictvím služby TatraPay prodávající expeduje zboží nejpozději 72 hodin po přijetí platby na účet prodávajícího. Kupující si může zvolit způsob doručení zboží prostřednictvím České pošty a.s., nebo osobní odběr na adrese odběrného místa: Lékárna Santal, Dobrovič ova 10, 811 09 Bratislava. Zboží bude na odběrném místě pro kupujícího připraveno nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího.

Nepřevzetí zásilky zákazníkem

V případě nepřevzetí zásilky kupujícím (na základě objednávky) si vyhrazujeme právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

V. Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou konečné včetně DPH. Ke konečné částce si prodávající účtuje pouze poštovné a v případě zásilky na dobírku i příplatek za dobírku. Prodávající má právo ceny měnit dle vlastního uvážení, ne však měnit ceny zboží po odeslání objednávky. Akciové ceny platí po dobu časově určenou. Cena dopravy je součástí položek v objednávce kupujícího. Cena dopravy se může měnit v závislosti na množství objednaného zboží, dle aktuálních akcií apod., což může kupující sledovat při zobrazení svého košíku. Balné je zdarma.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nezbytných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu shop@stopalerg.sk s textem:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:................. Datum a podpis .

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním a nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použito, musí být nepoškozené a kompletní, spolu s kopií dokladu o zaplacení. Neposílejte zboží na dobírku, jinak nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží k nám za provoz nese zákazník.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží zašleme převodem na účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po přijetí zboží. V hotovosti či šekem peníze neuhrazujeme.

e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Reklamace

Kupující může naše zboží reklamovat e-mailem na kontakty uvedené v sekci kontakt. Musí uvést důvody reklamace a doručit nám reklamované zboží.

Prodávající se zavazuje v případě opodstatněné reklamace vyřídit ji do 30 dnů a na vlastní náklady poslat kupujícímu nový, nepoškozený výrobek stejného druhu. Poškozené zboží je nutno vrátit prodávajícímu, poštovné si hradí kupující.

Věříme, že na našich produktech nebude co reklamovat.

Poškození zboží při doručení

Kupující je povinen si zkontrolovat zboží při doručení. V případě evidentního poškození zboží vzniklého během doručení má nárok na vrácení zboží. Kupující sepíše s přepravcem reklamaci, zboží nepřevezme. Kupující nás bude neprodleně informovat o této skute č nosti. Zboží nám bude vráceno a my kupujícímu pošleme nové zboží na naše náklady.

VIII. Závěrečná ustanovení

Ve věcech, které nejsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách, se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku. Kupující zasláním objednávky zboží akceptuje tyto obchodní podmínky, k nimž se potvrzením objednávky zavázal i prodávající.

Tyto Obchodní podmínky platí od 26.03.2017 do vydání nových všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Další všeobecné podmínky

Používání webové stránky je pro každého uživatele zdarma.

Registrace na stránku je dobrovolná a bezplatná.

V Bratislavě, dne 01.03.2022

Zpět do obchodu