Jeden z nejagresivnějších pylů jara je tady!

V aktuálním měřeném týdnu teplé a větrné dny přinesly vysoké denní koncentrace pylu v ovzduší na celém území. Pokračovala pylová sezóna lísky, olše, dřevin z čeledi cypřišovité-tisovité, jasanu a topolu. Přibyl pyl břízy a habr. Pylová sezóna lísky a olše díky pylu transportovanému vzdušnými proudy z chladnějších oblastí opět nabrala na síle a pyl těchto alergenů místy dosahoval velmi vysokých denních koncentrací. Pylová sezóna dřevin z čeledí cypřišovitě-tisovitá a jasanu se z teplejších oblastí posunula i na střed, sever a východ Slovenska. Výrazně se zvýšily denní koncentrace pylu topolu a vrby. Pyl břízy v ovzduší již dosáhl v Bratislavě alergologicky významných hladin. Kromě pylu zmíněných druhů se v ovzduší vyskytoval pyl jilmu, habru, dubu a vrby. Spory hub (plísní) byly zastoupeny zejména rodem Cladosporium a dosahovaly většinou nízké hladiny.

Zpět do obchodu